Organizacje pozarządowe

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: kwiecień 2018r.

Drukuj
 

Do pobrania - Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: kwiecień 2018r.

Stowarzyszenia – w maju mija termin dostosowania się do zmian!

Drukuj
 

Do 20 maja 2018 roku stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowych przepisów określonych w nowelizacji Prawo o stowarzyszeniach. Dostosowania dotyczą stowarzyszeń rejestrowych, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty oraz stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 20 maja 2016r.

Więcej informacji (format PDF)

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Drukuj
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ”Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018r.”

Dokument - protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (format PDF)

Ogłoszenie - konsultacje projektu

Drukuj
 

Wójt Gminy Krotoszyce działając na podstawie uchwały NR XXIX184/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010r. , w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dol.Nr 193 poz. 2952), i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz. U. z 2016, poz.1817 ze zm.) zarządza co następuje:
Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krotoszyce w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.”

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Drukuj
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ”Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.”

Dokument - protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia