Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Badania

Czytaj więcej: Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego

KONKURS - Otwarcie Marketu Leroy Merlin w Legnicy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

INFORMACJA O KONKURSIE ORGANIZOWANYM Z OKAZJI OTWARCIA Marketu Leroy Merlin w Legnicy

Jako główny wykonawca wydarzenia: Otwarcie Marketu Leroy Merlin w Legnicy, które będzie miało miejsce 03.-06.11.2010 chcielibyśmy poinformować o organizowanym przez nas konkursie ekologicznym

Czytaj więcej: KONKURS - Otwarcie Marketu Leroy Merlin w Legnicy

Dzień Sportu w zaprzyjaźnionej Gminie Markersdorf

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dzień Sportu w Gminie MarkersdorfW odpowiedzi na zaproszenie Thomas Knacka – Burmistrza Markersdorf na Gminne Dni Sportu w dniu 12 września 2010 r.(niedziela) udział wzięła oficjalna delegacja Gminy Krotoszyce z Panem Franciszkiem Chyłą – Wójtem Gminy jako przewodniczącym.

W święcie sportu uczestniczyła także grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Krotoszycach.

Czytaj więcej: Dzień Sportu w zaprzyjaźnionej Gminie Markersdorf

Plan urządzeniowo – rolny gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Plan urządzeniowo – rolny gminy Krotoszyce opracowano na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego przy współudziale Urzędu Gminy Krotoszyce.

Zawarte w planie ustalenia i przyjęte rozwiązania projektowe wykonano na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej, danych udostępnionych przez Urząd Gminy Krotoszyce, danych operatu ewidencji gruntów i budynków oraz w oparciu o rozmowy i uzgodnienia z przedstawicielami mieszkańców wsi.

Czytaj więcej: Plan urządzeniowo – rolny gminy Krotoszyce

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Czytaj więcej: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Konsultacje społeczne dot. budowy dróg krajowych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

Opracowana prognoza oddziaływania na środowisko dostepna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gdgkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne dot. budowy dróg krajowych

Ogłoszenie

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Urząd Gminy Krotoszyce informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Seminarium z zakresu odnawialnych źródeł energii

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Starostwo Powiatowe w Legnicy informuje, że dnia 18 sierpnia 2010 r o godzinie 13:00 w sali 335 tut. urzędu odbędzie się seminarium z zakresu odnawialnych źródeł energii, gdzie omawiane będą zasady dopłat do zakupu kolektorów słonecznych.

Czytaj więcej: Seminarium z zakresu odnawialnych źródeł energii

Wyprawka szkolna

Drukuj
Rozmiar czcionki:

WÓJT GMINY KROTOSZYCE

informuje, że w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” można podjąć starania o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2010/2011.

Wnioski należy składać do 10 września 2010r. w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał. Formularze są już w szkołach dostępne.

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna

Uwaga, utrudnienia w ruchu pojazdów !

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy informuje, że w związku z realizowaną inwestycją wodno-kanalizacyjną w pasie drogi powiatowej w miejscowości Wilczyce nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym. Inwestycja o priorytetowym znaczeniu dla gminy, musi być prowadzona sprawnie i terminowo.

Prosimy kierowców o uwzględnienie zaistniałej sytuacji i ograniczenie przemieszczania się na określonym odcinku drogi – utrudnienia przewidywane są do końca sierpnia 2010r.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia